Характеристика спеціальності "Економіка підприємства"


"Економіка підприємства" одна із основних спеціальностей у галузі знань професійного напряму підготовки "Економіка і підприємництво". В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. "Економіка підприємства" – це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. Спеціальність "Економіка підприємства" формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

Метою діяльності фахівця з економіки підприємства є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій у виробничій та комерційній сферах. Реалізація мети передбачає набуття у процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.

Спеціаліст з економіки підприємства повинен вміти виконувати професійні функції згідно своєї посади.

Де і ким може працювати випускник:

Посада фахівця-економіста займає вагоме місце в структурі всіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Сьогодні економісти потрібні найрізноманітнішим організаціям. Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства, економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • економіста з планування;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності;
 • економіста з фінансової роботи;
 • економіста з праці;
 • економіста зі збуту;
 • консультанта-радника;
 • економіста договірних та претензійних робіт;
 • економіста з матеріально-технічного постачання;
 • наукового співробітника з економіки та ін.

Очолювати:

 • планово-економічні служби підприємств і організацій;
 • бухгалтерію;
 • відділ праці та заробітної плати;
 • відділ кадрів;
 • відділ маркетингу;
 • відділ зовнішньоекономічних зв'язків, або бути в них головними спеціалістами.

Фундаментальна підготовка з економіки підприємства включає ґрунтовну економічну, комп'ютерну та мовну підготовку. До послуг студентів – спеціалізована бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом в Internet, сучасний тренажерний зал, два кафе, медпункт. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах регіону. Випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі університету.

Ми дамо Вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста, аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

"Економіка підприємства" – це престижна економічна спеціальність, яка має найвищий попит на ринку праці нашої країни !