Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”, філософії і історії України


 

 Завєтний С.О.

Завідувач кафедри: ЗАВЄТНИЙ Сергій Олександрович, доктор філософських наук, професорч,


Адреса: 6100, м. Харків, вул. Артема 44, к. к. 210 (2 поверх)
Телефон:(057) 716-41-54

Серед кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка особливе та унікальне місце посідає кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”, філософії і  історії України.

Кафедра ЮНЕСКО нашого університету була заснована у травні  1996 року, коли було підписано угоду між Генеральним  директором ЮНЕСКО і ректором Харківського  державного технічного університету  сільського господарства (зараз – ХНТУСГ). Завідувачами кафедри у різні роки  були професор , академік ВШ України  Руденко Д.І. (1996-2001р.р.), професор Карпенко І.В. (2002р.),  професор Бурова О.К. (2002-2007р.р.).

З вересня 2007 року  по цей час кафедру очолює  професор Завєтний С.О. 

З   1999 р. по 2009 р. до складу кафедри  входила  секція українознавства, яка до 1999 року була окремою кафедрою (В різні роки  кафедра мала назву кафедра Російської мови, кафедра Україно-та слов’янознавства). Завідувачем секції  українознавства була призначена доцент Божко Н.М., яка протягом понад 8 років виконувала також обов’язки заступника завідуючого кафедри. Викладачі секції, філологи  приділяли велику увагу розвитку української мови. З цією метою викладалися курси лекцій: “Ділова українська  мова”, “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Українська мова для слухачів підготовчого відділення”, “Українська мова як іноземна”, “Російська мова як іноземна”.

Важливе місце у  діяльності секції займала робота з іноземними студентами, був створений гурток  шанувальників української мови “Барвінок”.

В ті роки співробітники кафедри брали участь у роботі Центру довузівської підготовки, де у 2008-2009 навчальному році навчались 120 осіб.

У  2009 р. до  кафедри приєднали  кафедру філософії  та кафедру історії України  і політології  під загальною назвою кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування», філософії і  історії України  та з завідуючим професором Завєтним С.О.  Керівництво різними сферами діяльності кафедри виконують доцент Сухіх Л.О., професор Воронянський О.В., професор Москальов Б.Г., доцент Моісеєва Н.І., професор Пономарьов О.С., професор Пазиніч С.М.,  канд. психол. наук Кострікін О.В.

Слід відзначити, що ЮНЕСКО, завдяки своїм кафедрам, здійснює політику міжнародної академічної солідарності, інтенсифікацію обміну  знаннями між університетами світу,  міжвузівського спілкування, втілення інновацій в освітянський  процес. Зараз функціонують близько 630 кафедр та  міжуніверситетських мереж, що  розташовані у 125 країнах усіх регіонів світу.

Кафедра нашого університету стала третьою серед українських кафедр ЮНЕСКО. Оглядаючи шлях, що пройшла Кафедра, слід відзначити велику результативну  творчу роботу як в університеті, так і далеко за його межами. З діяльністю кафедри пов’язана низка імен видатних вчених. Серед них засновник кафедри -  академік АН ВШ України Д.І. Руденко, академік АН Росії Ю.С. Степанов, академік УНГА України М.Д. Гінзбург, проф. Серіо (Швейцарія),  професори В.О.Лозовой, О.В. Тарасова, О.О. Мамалуй, І.З. Цехмістро, О.К.Бурова, Ю.І.Сватко, О.М. Юркевич. Кафедра  ЮНЕСКО “Філософія   людського спілкування” плідно співпрацює з багатьма університетами та громадськими організаціями м.Харкова, України та  зарубіжжя, до їх числа можна віднести Інститут мовознавства Російської Академії Наук, Відділення літератури, мови та  мистецтвознавства Академії наук Вищої школи України, Кафедру ЮНЕСКО  “Інтеркультурний  діалог в сучасному світі”  Російсько-Таджицького університету (Душанбе, Таджикистан), Кафедру ЮНЕСКО “Культура знання, транскультурність, права людини” Університету  м. Бремен (Німеччина), Бєлгородський  державний  університет (Росія), Києво-Могилянську академію,  Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський  національний технічний університет “ХПІ”, Харківську національну  юридичну академію ім.Ярослава Мудрого, Харківський  національний  аграрний університет ім. В.Докучаєва,  Харківське відділення  міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури, Національний літературно-меморіальний музей  Г.С. Сковороди, Спілку фотохудожників України, редакції обласних та міських інформаційних видань тощо.

Одним із головних стратегічних напрямків науково-практичної діяльності Кафедри є створення комплексної методології форм людського спілкування, яка об’єднала б філософські, лінгвістичні, психологічні,  культурологічні, соціологічні  концепції та ідеї в  практичному ракурсі.

Кафедра ЮНЕСКО  “Філософія людського спілкування” бере активну участь у культурному житті міста. Серед заходів,  проведених останнім часом, заслуговує на увагу організація святкування популярного в країнах Азії свята “Навруз” спільно з ХНТУ “ХПІ”, посольствами Таджикистану, Казахстану, Киргистану. Іншим корисним і цікавим заходом стало співробітництво з Російсько-Таджицьким університетом. Так, у  вересні 2007 року було укладено угоду про стратегічне партнерство з кафедрою ЮНЕСКО  “Інтеркультурний діалог у сучасному світі” Російсько-Таджицького університету (Душанбе, Таджикистан). Результатом угоди є спільна розробка теми “Дослідження міжкультурного діалогу між Україною та Республікою Таджикистан”. У межах укладеного договору Кафедрою ЮНЕСКО нашого університету у травні      2008 р.   відбувся   успішний  захист дисертації старшого накового співробітника Кафедри Шпатенка С.А. “Основні напрямки взаємодії транзитивних соціумів: соціально-філософський аналіз (на прикладі України та Таджикистану)”.  У 2009 р. викладач кафедри Артьомов П.М. захистив дисертацію на тему “Субкультура футбольних хуліганів: фактори формування та  особливості прояву на пострадянському просторі”, а  в 2010 році  викладач Кострікін О.В. - на тему  “Професійно важливі якості керівника як чинник ефективності управлінської  діяльності”.

З метою підвищення ефективності системи вищої освіти в Україні на кафедрі ЮНЕСКО  відкрито у  2010 році  психолого-педагогічну службу.

На даний час Кафедра спільно з ХНУ ім. В.Н. Каразіна випускає науково-практичний філософський журнал “Філософія спілкування: філософія, психологія,  соціальна  комунікація”, який дозволяє об’єднати навколо себе багатьох вчених, викладачів різних навчальних та наукових закладів, зробити кафедру лабораторією для вирішення багатьох  проблем на шляху розвитку різних видів спілкування на різних рівнях. Кафедра проводить також велику теоретичну роботу з надання допомоги філософському співтовариству м.Харкова і України.

За цей час зроблено переклад і опубліковано роботи класиків філософії ХХ  сторіччя (“Історія сексуальності” М.Фуко у 3-х томах, “Оригінальна тварина” К. Фарб-Васса, “Привиди Маркса” Ж.Дерріда)
Важливою консолідуючою умовою співробітництва з кафедрами виступає сковородинівська проблематика, яка активно використовується в процесі підготовки до Всесвітнього дня  філософії.

Щорічно Кафедра ЮНЕСКО спільно з бібліотекою, гуманітарними кафедрами ХНТУСГ ім. П.Василенка та Літературно-меморіальним музеєм Г.С.Сковороди проводить науково-практичну  конференцію “Г.С.Сковорода та проблеми формування особистості”. Підсумком конференції є  видання збірника з тезами доповідей, що прозвучали на конференції. У жовтні цього року  планується проведення  чергової Сковородинівської конференції. Зараз триває підготовка до цього  заходу .

Творча спадщина видатного українського  філософа Г.С.Сковороди є предметом дослідження на Кафедрі. До філософської думки видатного земляка Кафедра залучає і  студентів. Щорічно на території Літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди відбуваються   студентські Сковородинівські  читання.

Кафедра ЮНЕСКО широко використовує можливості візуальної філософії. Проведено чотири акції у межах виставочного проекту “Образи  людського спілкування” (в Україні, Литві, Німеччині).

Традиційно на протягом усього свого існування кафедра ЮНЕСКО випускає  Міжнародну серію монографій “Філософія мови: в межах та поза межами”. Також вийшли монографії: Заветный С.А. Социальное управление и личностное  самоуправление. Харьков, 2007; Заветный С.А. Личность и  общество:  проблемы и перспективы управления. Киев, 2008; Чаплигін О.К. Творчій потенціал людини: від становлення до реалізації. Харків, 1999; Юркевич Е.Н. Герменевтические идеи в  восточнославянской философской  традиции. Харьков, 2002; Газнюк Л.М.  Філософські етюди екзистенціанально-соматичного буття. – К.: ПАРАПАН, 2008; Гуревичов М.М., Долгарєв А.В., Пазиніч С.М., Пономарьов О.С. Професійна культура менеджера в умовах інноваційного розвитку / за заг. Редакцією О.С. Пономарьова. Харків: НТУ “ХПІ”, 2010.– 240 с.

Ректорат університету постійно здійснює роботу щодо покращення професорсько-викладацького складу кафедри. Сьогодні на кафедрі  працюють  професори: завідувач Кафедри ЮНЕСКО, д-р філос. наук Завєтний С.О., завідувач кафедри філософії і політології Харківського національного  автомобільно-дорожнього унівеситету, д-р філос. наук Чаплигін О.К.; завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківської державної академії дизайну і мистецтв,  канд. філос. наук, доктор філософії, професор, член кореспондент УАПН Пазиніч С.М.; кандидат технічних наук, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”  Пономарьов О.С.; завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін Харківського економіко-правового університету, доктор філософії (Dr. Phil) Абашнік В.О.; завідувач кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури, д-р філос. наук Газнюк Л.М.; д-р історичних наук, професор Харківської державної академії культури Ільганаєва В.О.; завідувач кафедри філософії і політології Національного  університету  внутрішніх справ, канд. філос. наук, доцент  Прокопенко В.В.;   професори кафедри Фірсова Л.В., Воронянський О.В. , Москальов Б.Г., 13 доцентів,  4  викладача.

Як вже зазначалося вище, кафедра здійснює велику  внутрівузівську підготовку, завдяки чому в нашому  університеті достатньо широко представлена гуманітарна складова освіти.  Викладачами кафедри читаються такі курси: Основи психології і педагогіки, Методика викладання  у ВНЗ,  Філософські  проблеми людського спілкування, Філософські основи менеджменту і бізнесу, Філософія, Соціологія, Релігієзнавство, Історія України, Основи підприємницької діяльності (Зелений туризм) та інш.

При кафедрі ЮНЕСКО працює філософська магістратура для студентів-п’ятикурсників та випускників вищих навчальних закладів, яка з 1996 по  2010 рік випустила 331 магістра за спеціальністю магістр філософії (менеджмент) Філософська магістратура вийшла за межі внутріуніверситетської  програми: до нас приходять студенти  Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківського медичного університету, Харківського національного економічного університету, викладачі Харківського коледжу переробної та харчової промисловості, співробітники телебачення ХАДО, Харківського видавництва ОКО, вчителі харківських середніх шкіл тощо. Магістранти слухають авторські курси провідних науковців: філософія та теорія соціального управління, філософія конфліктного спілкування,  філософські аспекти психології спілкування, філософія людини та  проблеми творчості,  історико-культурна антропологія, історія філософії, філософія  права та історії, філософські основи менеджменту і бізнесу, логіка , філософія техніки, методологія сучасного наукового пізнання.

З метою безперервної філософської освіти після курсу лекцій, прочитаних викладачами  традиційної кафедри філософії, викладачі кафедри ЮНЕСКО читають на ІV курсі спеціальний курс лекцій “Філософські проблеми людського спілкування”, який є перехідним періодом до філософської магістратури.

Викладачі кафедри проводять заняття з аспірантами, пошукачами, приймають вступні екзамени до аспірантури та кандидатські іспити з філософії.

Можна зробити висновок , що завдяки  діяльності кафедри наш університет став більш відкритим та  прийнятливим до досвіду інших ВНЗ,  зросли його міжвузівські та  міжнародні зв’язки, стала  більш широкою можливість розповсюдження власних досягнень і досвіду.