ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«ЕКОНОМІКА»


Агропродовольчу сферу називають локомотивом розвитку національної економіки України та її інтеграції у світовий економічний простір. За оцінками експертів журналу Forbes у 2012 році 5 підприємств АПК увійшли до складу 50 найбільших компаній України за обсягом виручки від реалізації продукції. Агропродовольча сфера динамічно розвивається у всьому світі та потребує висококваліфікованих фахівців, підготовку яких забезпечує ХНТУСГ ім. П. Василенка.

Професійні компетенції фахівців з економіки включають діагностику ефективності діяльності підприємства, обґрунтування стратегії його розвитку, виявлення резервів і обґрунтування шляхів збільшення прибутковості бізнесу, розробку та оцінку інвестиційних проектів та ін. 

Широке коло знань та практичних навичок студентів забезпечується вивченням таких дисциплін загальноекономічної і професійної підготовки, як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Бухгалтерський облік», «Інвестування» «Економічна безпека підприємства», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Проектний аналіз», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Маркетинг», «Логістика», та інші. 

Наші студенти мають можливість проходити виробничу практику в агропромислових підприємствах України, Великобританії, Німеччини, Данії, Франції.

Випускники спеціальності «економіка підприємства» успішно працевлаштовуються у сільськогосподарських, промислових, торгівельних підприємствах, а також у банківських та інших фінансових установах, обласних і  районних державних адміністраціях, започатковують власний бізнес.

Якщо Ви плануєте стати висококваліфікованим сучасним економістом, запрошуємо на навчання за спеціальністю «Економіка» до Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Для вступу необхідні сертифікати ЗНО з таких предметів: 1. Українська мова і література. 2. Математика. 3. Іноземна мова, географія, історія України, фізика.

 


ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Безперечно, всього не передбачиш. Ситуація на ринку праці змінюється досить швидко. Однак в умовах ринкової економіки  професія менеджера є однією із самих популярних, престижних і затребуваних

МЕНЕДЖЕР

– ЦЕ ПРОФЕСІЙНИЙ КЕРІВНИК –  від керівника підрозділу до керівника підприємства, фірми, корпорації, а також до вищого рівня державного керівництва.

 – це визначальна фігура системи управління будь-якої сучасної організації.

 – це  фахівець, від якого залежить успіх комерційної діяльності тієї чи іншої організації.

НАШІ ВИПУСКНИКИ-МЕНЕДЖЕРИ

  • конкурентоспроможні на ринку праці;
  • мають вагомі перспективи подальшого професійного і кар’єрного зростання як в Україні, так і за кордоном;
  • успішно працюють в усіх сферах суспільного життя і галузях національної економіки.

ЧИМ ДОВОДИТЬСЯ ЗАЙМАТИСЯ МЕНЕДЖЕРУ?

Менеджер відповідає за успішну діяльність комерційної організації. В першу чергу він планує шляхи її розвитку. Орієнтуючись на поставлені цілі, розробляє способи їх досягнення. Важливо грамотно розподілити обов'язки між співробітниками організації і навчитися мотивувати підлеглих.

Успішний керівник повинен уміти контролювати виконання поставлених завдань, коригувати роботу співробітників, направляти їх зусилля в потрібне русло. Успішний спеціаліст даної сфери діяльності має володіти лідерськими якостями. Тоді він стане одним із кращих.

КОМУ ПІДХОДИТЬ ЦЯ ПРОФЕСІЯ

Стати успішним менеджером-управлінцем мають всі шанси амбітні люди з явно вираженими лідерськими якостями. Ці особистості повинні мати волю до перемоги, бажання досягти висот.

Вони повинні мати аналітичний склад розуму, бути наполегливими та цілеспрямованими, мати бажання стати одним із кращих. Це люди з добре розвиненими комунікабельними здібностями, відмінною пам'яттю, вмінням домовлятися і знаходити конструктивні шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ

* Менеджер - це керівник і у нього завжди є підлеглі.

* Менеджер може бути підприємцем, тобто керувати власною справою, а може бути найманим працівником.

* Менеджер може керувати комерційною або некомерційною організацією.

* Менеджери очолюють державні, громадські та релігійні організації, і цей список можна продовжити.

Отримуючи диплом за спеціальністю «менеджмент», студент оволодіває знаннями, які дозволять йому стати ефективним керівником!

ЧИ СКЛАДНО ВЧИТИСЯ ЗА ЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ?

Безумовно, нахили у кожного свої. Так, навчання не здасться складним тим, хто має гуманітарний склад розуму, аналітичні здібності. На першому курсі обов’язкове вивчення загальних предметів на зразок математики, інформатики, іноземної та української мови, але нарисної геометрії, опору матеріалів і фізики точно не буде.

Профільні дисципліни з менеджменту починаються на другому курсі, на першому ж студенти закладуть фундамент вивчаючи політекономію.

 До закінчення університету вони отримають максимальну кількість знань з психології, педагогіки, управління підприємством, процесами, людьми.

РОБОТА І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Вибравши професію менеджера-управлінця, важливо прагнути зарекомендувати себе з найкращого боку, проявити свої знання, вміння та лідерські якості – це гарантія отримання більш високої посади і достойної заробітної плати.

Наші випускники успішно працюють:

співробітниками:

на посадах:

на підприємствах АПВ;

керівника підприємства;

в консалтингових фірмах;

менеджера з підбору кадрів;

в банківських установах;

інвестиційного менеджера;

в страхових компаніях;

 менеджера з продажів;

у ВНЗ;

ризик-менеджера;

в посередницьких структурах тощо.

бренд-менеджера тощо.

а також посадовцями:
–  в облдержадміністраціях;

–  в державній фіскальній службі України;

– в державних структурах протидії злочинності у сфері економіки;
– в службі безпеки України тощо.

Якщо у когось досі виникають питання "що буде, якщо вступити вчитися на менеджмент організації", "ким можна працювати по закінченні університету", то варто задуматися про свої особистісні якості та фантазії. Ця спеціальність настільки обширна і відкриває перед людьми стільки можливостей, що її по праву можна назвати універсальною.

Для вступу необхідні сертифікати ЗНО з таких предметів: 1. Українська мова і література. 2. Історія України. 3. Іноземна мова, географія, математика, біологія.

 


ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 Ти досить відповідальний? Маєш творчі здібності?

Наполегливий та цілеспрямований?

                                    Бажаєш бути успішним?

 

ТОДІ ТОБІ ЧАС БУДУВАТИ КАР’ЄРУ БУХГАЛТЕРА та ПОДАТКІВЦЯ!

 

 БУХГАЛТЕР – найбільш популярна та затребувана професія сьогодення.

БУХГАЛТЕР – друга особа на підприємстві після керівника.

         БУХГАЛТЕР – універсальний економічний управлінець.

Випускник ХНТУСГ отримує престижний диплом, користується високим попитом на вітчизняному та зарубіжному ринках праці, має високі конкурентні переваги у порівняні з іншими фахівцями.

Чому саме ХНТУСГ?

Підготовка висококваліфікованих кадрів та виховання всебічно розвинених особистостей – головна місія ХНТУСГ.

Навчальна програма університету передбачає підготовку фахівців всіх галузей економіки із використанням новітніх розробок, сучасних наукових досягнень, передового зарубіжного досвіду.

ХНТУСГ і професія бухгалтера

ХНТУСГ готує висококваліфікованих фахівців та ефективних бізнес-лідерів за спеціальністю «Облік і оподаткування», сприяє гармонійному творчому розвитку студентів, забезпечує комфортні умови навчання та дозвілля, надає можливість отримання комплексу різних професій на будь-який смак, надає високоякісні знання з іноземних мов за фахом.

 

КРАЩІ СТУДЕНТИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»:

– отримують стипендії Президента України та Верховної ради України;

– є переможцями Всеукраїнських конкурсів та олімпіад з фахових дисциплін;

– є активними учасниками студентської наукової діяльності.

 

Студентські роки – найяскравіший час в житті кожної людини!

Не втрачайте нагоди залишити незабутні враження від студентства в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка, обравши спеціальність

«Облік і оподаткування», та забезпечити собі гарантію успішного працевлаштування.

 

Для вступу необхідні сертифікати ЗНО з таких предметів: 1. Українська мова і література. 2. Історія України. 3. Іноземна мова, географія, математика, фізика.