ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 2018 року № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка призначено базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 208 «Агроінженерія».

Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у ІІ турі зазначеного конкурсу зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»).

Для участі у ІІ турі Конкурсу необхідно до 10 лютого 2019 року (за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи (у друкованому вигляді) переможців І туру Конкурсу Вашого закладу вищої освіти (не більше трьох наукових робіт від навчального закладу) за адресою:
пр-т. Московський, 45, ХНТУСГ, Харків, 61001, конкурс «Агроінженерія» Бакуму М. В.

Підсумкова науково-практична конференція для наукової доповіді та захисту роботи (другий етап ІІ туру) відбудеться в ХНТУСГ 20-21 березня 2019 року.

Нагадуємо, що наукові роботи студентів повинні бути оформлені відповідно до вимог Розділу ІІІ «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 року № 605 (додаток 1, додаток 2).

У разі виникнення додаткових запитань просимо звертатися до:

(057) 700-38-98 – Мельник Віктор Іванович, д.т.н., проректор з наукової роботи, голова конкурсної комісії з «Агроінженерії»;

(057) 732-38-45, (096) 366-43-87 – Бакум Микола Васильович, професор;

(057) 732-38-45, (095) 308-03-74 – Кириченко Роман Васильович, доцент.

Додатки:         1 Вимоги до наукових робіт;

2 Відомості про автора.

 

Голова конкурсної комісії з «Агроінженерії»
проректор з наукової роботи, д.т.н.                                                В. І. Мельник