Cпеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.832.04

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертації, який відбудеться 22 жовтня 2019 р. о 1000  за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал

Сиромятников Юрій Миколайович

на тему: «Обгрунтування параметрів процесу комбінованого технічного засобу для поверхневого обробітку грунту»

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Шейченко Віктор Олександрович, Полтавська державна аграрна академія;

кандидат технічних наук, головний конструктор Гриненко Олексій Анатолійович, Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі.

 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 05 та 06 червня 2019 ро 1000   та о 14.00 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44

Шевченко Сергій Анатолійович

на тему: «Концепція підвищення ефективності машиновикористання в рослинництві технічним обслуговуванням за станом»

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Войтов Віктор Анатолійович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Кюрчев Володимир Миколайович, Таврійський державний агротехнологічний університет;;

доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій Дмитрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

доктор технічних наук, професор Аулін Віктор Васильович, Центральноукраїнський національний технічний університет.

 

Коваленко Ольга Володимирівна

на тему: «Підвищення експлуатаційних властивостей тонкоплівкових покриттів термічною обробкою та іонною імплантацією»

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Роїк Тетяна Анатоліївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент Субботіна Валерія Валеріївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 22 травня 2019 р. о 1000  за адресою: м. Харків, вул. Алчевських,44

Борщ Юрій Петрович

на тему: «Обґрунтування параметрів процесу і розробка пневмосепарувального каналу зернових сепараторів»

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Харченко Сергій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Котов Борис Іванович, Подільський державний аграрно-технічний університет;

кандидат технічних наук, доцент Васильковський Олексій Михайлович, Центральноукраїнський національний технічний університет.


 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 31 жовтня 2018 ро 1000  та о 1400 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44

Автухов Анатолій Кузьмич

на тему: «Науково-технологічні основи структуроутворення для підвищення довговічності прокатних валків з хромонікелевого чавуну»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Волчук Володимир Миколайович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

доктор технічних наук, професор Слинько Георгій Іванович, Запорізький національний технічний університет;

доктор технічних наук, професор Роїк Тетяна Анатоліївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

Марков Олександр Вікторович

на тему: «Підвищення зносостійкості деталей модифікуванням нано- та дисперсними домішками»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор, Нанка Олександр Володимирович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Тимофеєва Лариса Андріївна, Український державний університет залізничного транспорту;

кандидат технічних наук, доцент Субботіна Валерія Валеріївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».


 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертації, який відбудеться 16 листопада 2018 ро 1000  за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44

Сайчук Олександр Васильович

на тему: «Теоретичні та технологічні основи керування структурою і властивостями чавунів різного функціонального призначення»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Міщенко Валерій Григорович, Запорізький національний університет;

Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Санін Анатолій Федорович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Черновол Михайло Іванович, Центральноукраїнський національний технічний університет.

 


Оголошення

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 22 та 23 березня 2018 ро 1000  та о 1330 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44

Антощенков Роман Вікторович

на тему: «Динаміка та енергоефективність багатоелементних сільськогосподарських агрегатів»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Лебедєв Анатолій Тихонович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Булгаков Володимир МихайловичНаціональний університет біоресурсів і природокористування України;

доктор технічних наук, професор Мироненко Валентин Григорович, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»;

доктор технічних наук, професор Сало Василь Михайлович, Кіровоградський національний технічний університет.

 

Войтов Антон Вікторович

на тему: «Підвищення ефективності діагностування гідростатичних приводів сільськогосподарських машин за динамічними характеристиками

під навантаженням»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Нанка Олександр Володимирович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій ДмитровичНаціональний університет біоресурсів і природокористування України;

кандидат технічних наук, доцент Мельянцов Петро ТимофійовичДніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

 

Харченко Сергій Олександрович

на тему: «Концепція інтенсифікації процесів віброрешітного просіювання зернових сумішей»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Тіщенко Леонід Миколайович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Дідух Володимир Федорович, Луцький національний технічний університет;

доктор технічних наук, с.н.с. Шейченко Віктор Олександрович, Полтавська державна аграрна академія;

доктор технічних наук, доцент Михайлов Євген Володимирович, Таврійський державний агротехнологічний університет.